Mijn VerbouwLening, de groene lening voor zonnepanelen

Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening. Via deze VerbouwLening kunnen eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie aanspraak maken op een groene lening met lage rentevoet voor zonnepanelen.

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor deze lening, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. We sommen de belangrijkste even op:

  • Je bent eigenaar van de woning en je bent er gedomicilieerd of je zal er uiterlijk binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn
  • Mijn VerbouwLening kan gecombineerd worden met een lopende hypothecaire lening, voor zover er voldoende terugbetalingscapaciteit blijft

Hierbij wordt rekening gehouden met onderstaande inkomensgrenzen (vanaf 1 januari 2023). Dit kan je terugvinden op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting op het ogenblik van de aanvraag.

  • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro
  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro (+ 4.160 euro per persoon extra ten laste)
  • Koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro (+ 4.160 euro per persoon extra ten laste)

Rentevoet

Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening vanaf 1 februari 2023 bedraagt de rentevoet 2,25% voor de looptijd van de lening. Dit is een korting van 3% op de wettelijke rentevoet (die momenteel 5,25% bedraagt). In het voorjaar van 2024 zal de rentevoet terug aangepast worden in functie van de wettelijke rentevoet.

Meer informatie over de Mijn VerbouwLening kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid Vlaanderen.be.